Veien til førerkortet – Et sted må du starte

Erfaringsmessig er det mange spørsmål i forbindelse med førerkort. Som oftest handler dette om priser, prosesser og hvordan man finner rett kjøreskole. Med tiden har det kommet mange tilbud, og differansene kan bli store.

På denne siden ønsker vi å dele mest mulig informasjon om førerkort generelt, og samtidig forsøke å gjøre valgprosessen enklere for deg som ønsker å bli fører av et motorisert kjøretøy.

Veien til førerkortet – Et sted må du starte

Før du i det hele tatt kan påta deg ansvaret som fører av motoriserte kjøretøy, er du avhengig av å ha et gyldig førerkort som dokumenterer din førerett for de klassene som er spesifisert på førerkortet.

Som oftest har kjøreopplæringen for de fleste motoriserte kjøretøy fire grunnleggende steg før du kan gjennomføre selve førerprøven (teoriprøve + oppkjøring) hos en godkjent trafikkskole. Når du har bestått teoriprøven er du klar for å avslutte med oppkjøringen.

Steg 1: Trafikalt grunnkurs – Førstehjelp + Mørkekjøring

Alle førerkortklasser starter med et obligatorisk 17 timers trafikalt grunnkurs som inkluderer førstehjelp og mørkekjøring. Formålet er å gi kunnskap om kjøretøyet og hvordan man ferdes trygt i trafikken. Kurset er obligatorisk for alle kommende sjåfører mellom 15 og 25 år. For deg som er eldre enn 25 er det kun førstehjelp og mørkekjøring som er obligatorisk.

Når du har gjennomført det trafikale grunnkurset får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Steg 2: Grunnleggende opplæring – Kjøreteknisk + Ansvar

I den grunnleggende opplæringen vil du lære mer om hvordan kjøretøyet fungerer kjøreteknisk, samtidig som du får god innføring i forsvarlig kjøring og dine ansvarsområder som sjåfør. Før du kan gå videre til steg 3 er du pliktig til å gjennomføre en veiledningstime med kjørelærer som vurderer dine ferdigheter og forståelse.

Steg 3: Trafikal del – Bli selvstendig og trygg i trafikken

Når du kommer til dette punktet i opplæringen handler om å bli en mer selvstendig sjåfør i trafikken. Før du kan gå videre til neste steg må du kunne beherske variert trafikk i praksis. Steg 3 kan gjennomføres med kjørelærer eller privat øvelseskjøring. Som forrige steg er du pliktig til å gjennomføre en veiledningstime med kjørelærer som gjør en vurdering av deg som sjåfør.

Steg 4: Avsluttende opplæring

I det avsluttende steget vil du merke at det stilles høyere krav til deg. Formålet er å vise god forståelse for dine egne ferdigheter, ditt forbedringspotensial, og hvordan du ferdes trygt i trafikken. Som oftest gjennomføres det et obligatorisk sikkerhetskurs.

Førerprøve (Teoriprøve + Oppkjøring) – Siste steg før du er fører

Når du har gjennomført de 4 stegene på en trygg måte, er du klar for å ta del i den aller siste delen før du kan si at du er sjåfør av kjøretøyet. Her vil du møte på den velkjente teoriprøven og oppkjøringen.

Teoriprøven gjennomføres på en trafikkstasjon. Husk at du ,å søke om førerkortet før du tar prøven. Dersom du ikke består teoriprøven må du vente i to uker før du kan gjøre et nytt forsøk. Når du har bestått teoriprøven kan du gå videre til selve oppkjøringen.

Oppkjøringen består av flere deler og alle oppgavene må løses for at du skal bestå prøven.

Det er ingen lang ventetid før du får svaret på oppkjøringen – resultatet blir avgjort når prøven er over, og du får svar med en gang.

Hva koster det å ta førerkortet?

Det kanskje mest stilte spørsmålet, blir kanskje stående som ubesvart, men vi ønsker å gjøre et forsøk på å gi veiledende estimater for deg som skal ta førerkortet. For å kunne estimere nøyaktig pris på førerkortet må man ta høyde for flere faktorer. Deriblant individuelle behov for teoretisk og praktisk opplæring. I tillegg vil prisene variere ut fra hvilken førerkortklasse du skal ta.

Førerkortklassen vi kjenner best til er Klasse B – førerkortet for personbil.

Elementene som koster penger:
– Obligatoriske kurs (kr. 15.000,-)
– Eksamensutgifter (kr. 4.000,-)
– Kjøretimer (kr. 500-1.000,- pr time)

Prisen på førerkort er forholdsvis enkel å estimere frem til det individuelle behovet for kjøretimer. Det er viktig å bemerke at det ikke handler om å bruke færrest antall timer, når prisene for uhell i trafikken er enorme i forhold. Du kan benytte deg av privat øvelseskjøring for å redusere antall kjøretimer med kjørelærer. Det viktigste er at du får automatisert kjøreteknikken og blir trygg i trafikken.

Erfaringsmessig bør du beregne minimum 20.000 kroner før de individuelle kjøretimene, og ca. 30.000 kroner totalt.

Hvordan finne rett kjøreskole?

Selv om det er kostbart å ta førerkortet er det viktig å tenke på at det er investering, og du vil møte mange situasjoner i livet hvor du får bruk for førerkortet. Det beste du kan gjøre er å finne rett kjøreskole, og som tar høyde for dine behov.

Dine behov bør være et nøkkelord for valget du tar. Nettopp fordi kjøreskolen skal tilrettelegge opplæringen best mulig for deg, slik at du behersker alle utfordringene i trafikken og på sikt gjøre deg til en trygg trafikant.

Noen enkle råd for deg som er usikker

– Benytt deg av en kjøreskole som er godkjent av Statens vegvesen og som kan tilby obligatoriske kurs og opplæring.

– Hør med venner og familie om de kjenner til en god skole eller lærer. Jungeltelegrafen fungerer vel så godt i dag som tidligere.

– Lag en liste med aktuelle skoler og gjør research. Se hvilke tilbakemeldinger hver enkelt skole får.

– Ta kontakt med de skolene du sitter igjen med på aktuelt-listen. Spør om hvordan de kan sette sammen en plan for deg. Sørg for at du forstår hvordan de ønsker at du betaler. Forhåndsbetaling er vanskelig å få refundert om noe skulle oppstå. Få alt skriftlig.

– Ikke vær redd for å ta deg god tid. Raske beslutninger lønner seg sjeldent for viktige valg.

– Husk at god kommunikasjon med lærer er viktig og kan gjøre deg trygg i trafikken raskere!

Kjekt å vite om førerkortet

– Førerkortet må fornyes og har derfor tidsbegrenset gyldighet. Datoen når førerkortet ble utstedt vil avgjøre fristen for når det må fornyes.

– Etter du har fylt 80 år er du pliktig til å få en helseattest fra legen. Attesten vil da ha en gyldighet på tre år.

– Helseplager kan påvirke evnen som trafikant og du kan miste førerkortet ved alvorlige plager.

– Brudd på veitrafikkloven fører til prikker. I verste tilfeller kan du få prikkbelastning av politiet. Åtte prikker
i løpet av tre år fører til tap av førerkort i seks måneder. Prikkene slettes etter tre år.

– Alvorlige brudd på veitrafikkloven kan føre til inndragelse av førerkortet for kortere- og lengre perioder.

Oversikt over alle førerkortklassene i Norge

Klasse AM – Moped
Førerett for alle typer mopeder (maksfart 45 km/t) eksempelvis tohjulinger, trehjulinger og firhjulinger. Minstealderen for moped er 16 år.

Klasse A1 – Lett motorsykkel
Førerett av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Minstealderen er 16 år.
Lettmotorsykkel kan ha slagvolum på høyst 125 kubikk og effekt på høyst 11 kW, og forholdet mellom effekt og egenvekt kan være på maks 0,1 kW/kg.

Klasse A2 – Mellomtung motorsykkel
Førerett av mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn. Minstealderen er 18 år.
Mellomtung motorsykkel kan ha makseffekt på 35 kW, der forholdet mellom effekt og egenvekt er på høyst 0,2 kW/kg. Huske å ta høyde for effekten etter nedtrimming, da motorsykkelens tidligere effekt kan ha vært maks det dobbelte av nåværende effekt.

Klasse A – Tung motorsykkel
Førerett av tung motorsykkel med eller uten sidevogn. Minstealder ved direkte ervervelse er 24 år. Ved trinnvis ervervelse (påbygging fra klasse AM/A1/A2) er minstealderen 20 år.
Ingen begrensninger på motorsykkelens slagvolum og effekt.

Klasse B/B96 og BE – Personbil
Førerett av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3.5 tonn, og som er godkjent for transport av høyst åtte passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen er 18 år.
Du kan i tillegg trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg, men her er vektbegrensningen på totalvekten til bilen og tilhengeren også 3.5 tonn. Klasse B96 og BE (personbil med tilhenger) gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, men med ytterligere begrensninger på samlet totalvekt.

Klasse C1 og C1E – Lett lastebil
Førerett av motorvogner med tillatt totalvekt mellom 3.501-7.500 kg, og som er godkjent for transport av høyst åtte passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen er 18 år.
Klasse C1E (lett lastebil med tilhenger) gir rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og færre begrensninger på samlet totalvekt.

Klasse C og CE – Lastebil
Førerett av motorvogn med tillatt totalvekt over 3.5 tonn, og som er godkjent for transport av høyst åtte passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen er 21 år.
Klasse CE gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter lastebil.

Klasse D1 og D1E – Minibuss
Førerett av motorvogn godkjent for transport av flere enn åtte personer, men maksimalt 16 passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen er 21 år.
Motorvognen kan ha en lengde på maks åtte meter. Klasse D1E gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Klasse D og DE – Buss
Førerett av motorvogner godkjent for transport av flere enn åtte passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen er 24 år.
Klassen gjelder også for føring av leddbuss. Klasse DE gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter buss.

Klasse T – Traktor
Førerett av traktor og motorredskap (maksimalt 40 km/t), med eller uten tilhenger. Minstealderen er 16 år.
Husk å ha kunnskap om gjeldende bestemmelser knyttet til kjøring. Selv utover det generelle regelverket.

Klasse S – Snøscooter
Førerett av snøscooter og beltemotorsykkel, med eller uten tilhengerslede. Minstealderen er 16 år (klasse 1 – snøscooter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 KW/kg) frem til fylte 18 år. Du er pliktig til å holde deg godt oppdatert på unntak og restriksjoner på hvor og hvordan du kan ferdes med snøscooter.