Førerkortklasser i Norge

Førerkort klasse AM er retten til å kjøre alle typer mopeder med maksfart på 45 km/t, for eksempel to-, tre- og firehjulinger. Minstealderen for å ta mopedlappen er 16 år.

Førerkort klasse A1 gjelder for lette motorsykler, med eller uten sidevogn, og også denne har en 16-års aldersgrense. En lett motorsykkel har høyes 125 kubikk og en makseffekt på 11kW.

Førerkort klasse A2 er førerrett av mellomtung motorsykkel, og her skal man være minst 18 år for å få lappen.

Førerkort klasse A omhandler retten til å kjøre tunge motorsykler. Minstealder ved direkte ervervelse er 24, men man kan også ta en trinnvis ervervelse hvor minstealderen er 20 år.

Førerkort klasse B/B96 og BE er det mest kjente og gjelder naturligvis førerretten til personbiler med maksvekt på 3,5 tonn og godkjent for transport av høyst åtte personer. Man kan også bruke en tilhenger på maks 750 kilo. Denne kan man ta ved fylte 18 år.

Førerkort klasse C1 og C1E gjelder lette lastebiler som har en maksvekt på 7500 kilo og godkjent for høyst åtte passasjerer pluss fører. Også denne lappen kan du ta ved fylte 18 år.

Førerkort klasse C og CE gir deg førerretten til en lastebil med tillatt totalvekt på over 3,5 tonn. CE betyr at du kan ha en tilhenger på over 750 kilo på lastebilen.

Førerkort klasse D1 og D1E gir deg muligheten til å kjøre minibuss der du kan transportere maksimalt 16 personer pluss sjåfør. Minstealder for å ta dette førerkortet er 21 år.

Førerkort klasse D og DE gir deg mulighet til å kjøre busser, leddbusser inkludert. Man må være 24 år gammel for å ta busslappen.

Førerkort klasse T gjelder for traktorer og motorredskap med maksfart på 40 km/t. Denne kan du ta allerede ved 16 år.

Vi i Kjøreskoler.no ønsker å hjelpe deg med å finne rett trafikkskole, uansett førerkortklasse!